TESİS YÖNETİMİ

Mali & İdari Yönetim ve Muhasebe Hizmetleri
Tüm satın almaların yapılması
Banka, resmi daireler ile ilişkilerin yürütülmesi
Bina ya da sitede oturanların cari hesaplarının tutulması
Aidatların düzenli toplanması
Hukuk işlemleri
İnsan kaynakları. ( Bordro taşeronluğu )